Foodland Logo
Think of food, Think of Foodland.

กิจกรรมเพื่อสังคม

วันที่ : 22 August 2017


 ฟู้ดแลนด์  1 น้ำใจ ช่วยเหลือกาชาด 

ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต  ร่วมบริจาคโลหิตทำดีที่สุดถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร และ เฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร ภายใต้งานฟู้ดแลนด์  1 น้ำใจ ช่วยเหลือกาชาด โดยได้รับการตอบรับ จากพนักงานอย่างดีเยี่ยม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการช่วยเหลือสังคม และแบ่งปันคนรอบข้าง ในวันที่ 3 -4  สิงหาคม 60 ที่ผ่านมา  สภากาชาดไทย กรุงเทพ 

 

แชร์สิ่งนี้ :