Foodland Logo
Think of food, Think of Foodland.

โปรโมชั่นแลกซื้อ

วันที่ : 27 June 2017


- ใบเสร็จวันนี้มีค่า ทุกๆ 100 บาท แลกซื้อ พอคก้า ชาเขียว พร้อมดื่ม ขนาด 500 ml.  ในราคาพิเศษ เพียง 14 บาท เท่านั้น เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2560


 

แชร์สิ่งนี้ :