Foodland Logo
Think of food, Think of Foodland.

สมมนาคุณ

วันที่ : 18 January 2018


Foodland Special promotion 

เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าในฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต ครบตามจำนวนที่ระบุ  รับฟรีทันที

วันนี้ - 5 มกราคม 2561 

 เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าในฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต ทุกสาขา ครบตามจำนวนที่ระบุ  รับฟรีทันที  ดังนี้

-ซื้อสินค้าครบทุก 250 บาท รับฟรีทันที    ปากกาสวยหรู   จำนวน 1 ด้าม

-ซื้อสินค้าครบทุก 500 บาท รับฟรีทันที    คูปองส่วนลด แผนกเบเกอรี่,แผนกไส้กรอก มูลค่า 15 บาท จำนวน 1 ใบ 

-ซื้อสินค้าครบทุก 1,000 บาท  รับฟรีทันที    ปฏิทิน ปี 2018  จำนวน 1 เล่ม

-ซื้อสินค้าครบทุก 2,000 บาท  รับฟรีทันที    ชุดผ้ากันเปื้อน   จำนวน 1 ผืน

-ซื้อสินค้าครบทุก 3,000 บาท รับฟรีทันที    ไฟฉาย LED    จำนวน 1 อัน

-ซื้อสินค้าครบทุก 4,000 บาท  รับฟรีทันที    กล่องอุ่นอาหาร  จำนวน 1 ใบ

-ซื้อสินค้าครบทุก 5,000 บาท  รับฟรีทันที    กระเป๋าเก็บความเย็น จำนวน 1 ใบ

-เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด  เป็นที่สิ้นสุด

-โปรดตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย

 

แชร์สิ่งนี้ :