ติดตามเราได้ที่

โครงการ “แบ่งปันสุข” บริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด

25 มกราคม 2567

โครงการ “แบ่งปันสุข”
บริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด
 
 
หลักการและเหตุผล
                  ด้วยที่ผ่านมาทางบริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด ได้ร่วมมือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการงดใช้ถุงพลาสติก เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทางบริษัทฯ จึงมีนโยบายจัดกิจกรรมภายใต้แคมเปญ Foodland Save Earth Save Life โดยมุ่งเน้นประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าได้ตระหนักถึงความสำคัญของการนำถุงผ้ามาใช้แทนถุงพลาสติก  และมีการตั้งกล่องรับบริจาคสำหรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการกับฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขา เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคของลูกค้าที่รับถุงพลาสติกและร่วมบริจาค โดยบริษัทฯ ไม่หักค่าใช้จ่ายและอาสาเป็นตัวแทนของลูกค้า ในการนำเงินไปช่วยเหลือหน่วยงานที่ขาดแคลนหรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในภาคส่วนต่างๆ 
ดังนั้นบริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด  ดำเนิน โครงการ “แบ่งปันสุข” ขึ้นในปี พ.ศ.2567  เพื่อเป็นกิจกรรมอาสาแทนลูกค้าผู้มีอุปการะคุณในการนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปร่วมซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งจำเป็น รวมทั้งสมทบทุนสนับสนุนมอบให้หน่วยงานตามกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางส่วน โดยผ่าน 4 กิจกรรม ดังต่อไปนี้
1.    กิจกรรม “แบ่งปันสุข” แบ่งปันจักรยานให้นักเรียนที่ขาดแคลน
2.    กิจกรรม “แบ่งปันสุข” แบ่งปันอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ
3.    กิจกรรม “แบ่งปันสุข” แบ่งปันอุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์การเรียนให้โรงเรียนที่ขาดแคลน
4.    กิจกรรม “แบ่งปันสุข” แบ่งปันทุนการศึกษาเพื่อน้อง
ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินกิจกรรมเพื่อช่วยสังคมในครั้งนี้ สามารถช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครองหรือหน่วยงานที่ดูแลและเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้มีพื้นฐานทางการศึกษาที่ดี และช่วยให้กลุ่มผู้สูงวัยได้มีปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพ
 
วัตถุประสงค์
1.    เพื่อเป็นตัวแทนของลูกค้าส่งมอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์ทางการศึกษาให้กับนักเรียน  และโรงเรียนที่ขาดแคลน
2.    เพื่อเป็นตัวแทนของลูกค้าส่งมอบอุปกรณ์และสิ่งของจำเป็นให้แก่ผู้สูงวัย ในพื้นที่ชุมชนที่ขาดแคลน

กลุ่มเป้าหมาย
1.    นักเรียน และโรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการศึกษา
2.    วัดที่เป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคม แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
3.    โรงพยาบาล ที่ช่วยเหลือสังคมและผู้ด้อยโอกาสที่ขาดแคลน
4.    นักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่มีผลการเรียนดี /ประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.    นักเรียนที่ต้องเดินทางระยะไกลสามารถเดินทางไปศึกษาได้สะดวกขึ้น
2.    ผู้สูงวัยและผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตัวเองในการใช้ชีวิตประจำวันได้
3.    นักเรียนและโรงเรียน มีสื่อการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
4.    นักเรียนและนักศึกษา สามารถศึกษาต่อได้ในระดับที่สูงขึ้น
 
ระยะเวลาการดำเนินการ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567
(รวมระยะเวลาตั้งกล่องบริจาคภายใต้แคมเปญ Foodland Save Earth Save Life จำนวน 11 เดือน)
 
 
 

ข่าวอื่นๆ

ข่าว

ข่าว 25 มกราคม 2567

โครงการ “แบ่งปันสุข” บริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด

โครงการ “แบ่งปันสุข” บริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด หลักการและเหตุผล ด้วยที่ผ...

ข่าว

ข่าว 29 พฤศจิกายน 2566

BURN POINTS NEW YEAR Collection 2024

BURN POINTS NEW YEAR Collection 2024 ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ด้วยสินค้าพรีเมียม NEW YEAR Collection 2024 สมาชิก Foodl...

ข่าว

ข่าว 27 ตุลาคม 2566

REVIEW PROMOTION 12 DAYS SPECIAL

12 DAYS SPECIAL Buy 1 Get 1 Free, Buy 2 Get 1 Free 12 วันเท่านั้น ที่ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต ทุกสาขา ระ...